วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

Learning log in class(week 5,19/11/53)

Mdality
Communication Competences
1.Linguistics
2.Sociolinguistics
3.Discourse
4.Strategy/Pragmatic

Using may might,can could, will ,shall, must
Example:
-Your sister can speak English well.
-You can take my car.
-Can you pass me the salt?
-When he was young, he could run very fast.
-I can't see you today but I could see you tomorow.

Learning log out class(home works)

1.เวลาตัดสินอะไรคนเราอาจจะถูกหรือผิดก็ได้
When you decide might be right or wrong.

2.เขาใช้ตะเกียบไม่าเป็น
He dose not use chopsticks.

3.คุณอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็ได้เท่าที่คุณอยากอยู่
You are here now long time as you want stay.
.................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น