วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

รัก ( Infamous)

ขับร้องโดย วง(Infamous )

ในความกังวลสับสนวุ่นวายในชีวิต
ในความมืดมิดต้องเดินบนทางอย่างสิ้นหวัง
กลับพบบางสิ่ง ที่เหมือนแสงปลายทาง
ตั้งแต่มาเจอกับเธอชีวิตก็เปลี่ยนผัน
มีแต่ความดีที่เธอมอบให้ชีวิตฉัน
ได้พบบางอย่าง ที่มีแค่สองเราจะเข้าใจ
**แม้จะคิดหาคำพูดใดๆให้เพียงพอ
ก็ไม่พบเจอคำใดเท่าคำนี้
ที่จะพูดแทนความรู้สึกที่มี
ที่จะใช้แทนความรู้สึกดีๆ มีเพียงคำๆนี้
*** รัก คือทุกความรู้สึกที่มี ให้เธอคนเดียว
จากนี้ไปจะมีแต่คำ รัก
สุดหัวใจไม่อาจนิยามความจริงใดๆ
ได้เพียงคำว่า (รักเธอ) (**) (***)
รักมีเพียงฉันและเธอเป็นตัวละครแค่สองคนในบทเรียนรัก
จากนี้ไปทุกวันฉันขอให้เธอเข้าใจ ว่าที่รักฉันรักเธอ

Translat song in Thai to English

Love

The chaos in your life concerns.
In the dark to walk on the defeat.
To find someting Light-like destination.
Since I met her my life is change.
It was a good life you gave me.
Find something with only two of us will understand.
Even think of any words sufficient.
I didn't find any word as the word.
To speak of felling that. To be use instead of felling good.
This is just a word is all that she felt alone.
From this.Will always have the word love.
Passion can't be any real difinition.Only the word (love you)
Love have you and me are just a drama about two people in love lesson.
From this,everyday,I ask you to understand.
The love that I love you.
.........................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น