วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

การทำขนมลา(Making khanom La)
 • ขนมลาเป็นขนมพื้นบ้านทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งทำมาจากแป้งข้าวเจ้าเป็นขนมสำคัญหนึ่งในห้าชนิดที่ใช้สำหรับเพื่อนำไปถวายพระสงค์ในงานประเพณีสารทเดือนสิบซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช

 • Khanom La is folk in the south of Thailand made from rice flour is one of the five major kinds of sweet use in ten month festival it very impotant tradition for many people at Nakhon Si Thammarat province.  Hello everyone, I’m Nureela Mudor. I’m a third year student in English major
  at Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. Today, I
  would like to show you about how to make Khanom La at Watpramahatat of LIGOR city. Before we will see how to make Khanom La, I would like to tell you about
  Ingredients of making khanom la.

  ส่วนผสมการทำขนมลา(Ingredient of making Khanom La)

 • ข้าวเจ้า ( rice flour)


 • น้ำตาลทราย (sugar)


 • น้ำผึ้ง (honey)


 • น้ำมันมะพร้าวใหม่ๆ (coconut oil)


 • ไข่ต้ม (boild egg)And then do you know materials that we use to make.ok, I tell you. The materials of making Khanom La it have a hold can, 2 pickets and pan.

เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์(materials)


 • ไข่ต้มใช้เฉพาะไไข่แดง (boiled eggs using only red eggs)


 • กะลารือกระป็องเจาะรูเล็กๆ ถี่ๆ สำหรับโรยเส้น (a hold can)


 • ไม้แหลมสำหรับแซะขนม 2 อัน (2 picket)


 • กระทะก้นแบน (pan)


Now, let’s us to see the How to making Khanom La.


ขั้นตอนการทำขนมลา (How to make Khanom La)
 • ตีแป้งข้าวเจ้าผสมน้ำตาลทรายและน้ำตาลปี๊ปในกะละมัง
  Mix flour with sugar and whip.


 • ตีแป้งกับน้ำตาลให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายหมด
  Then whip flour and sugar until dissolved.


 • ตักแป้งใส่กรป๋องที่เจาะรูู
  Next,Take flour put in the hole can.


 • ตั้งกระทะให้ร้อนและเอาน้ำมันสมไข่แดงทาในกระทะให้ทั่ว
  Next,Take pan on the stove heat land take oil mix yolk to pain in the pan.


 • หลังจากนั้นทำการร่อนแป้งลงในกระทะที่ร้อนตั้งไว้ประมาณ 2 นาที รอให้สุกเหลืองใช้อลูมิเนียมมวนให้เป็นรังนกรอให้เย็นแล้วจึงใส่บรรจุพรรณฑ์

After that sift flour in the pan wait 2 minutes and use alminiam that long ingot for roll a nest bird and put in the salver to wait cool then take to contain in the plastic ready to sall.


หมายเหตุ

 • ก่อนตักแป้งใส่กระป๋องให้คนแป้งก่อนทุกครั้ง

 • ถ้าขนมหวานจัดเกินไปเส้นจะขาดง่าย

กลเม็ดเคล็ดลับ

 • ขนมที่ทำเสร็จใหม่ๆจะกรอบนุ่ม ถ้าวางไว้ในอากาศหลายชั่วโมงจะเหนียวขึ้น ถ้าชอบกรอบให้นำไปผึ่งแดดให้กรอบแล้วเก็บใส่ภาชนะ
........................................................................................................................................................


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น